Deseki

Member
Offline
Topic:
(Edited by Deseki)

Koran (noemt alle profeten, wordt Islam genoemd)
=(is gelijk aan)
Bijbel(noemt alle profeten behalve profeet Mohammed uit de Koran, wordt Christendom genoemd)
=(is gelijk aan)
Thora(noemt alle profeten behalve profeet Mohammed uit de Koran en profeet Jesus uit de Bijbel, wordt Jodendom genoemd)

Alle inhoud, verses in deze 3 boeken zijn verder gelijk, zonder enig verschil(misschien verschil in details)

Al het ellende en onenigheid tussen deze 3 godsdiensten begint, zodra mensen interpretatieboeken over Koran, Bijbel en Thora beginnen te lezen, omdat deze interpretatie's meestal op leugens berusten.

Kortom: wil je je verdiepen in een van deze godsdiensten, wees alert en lees geen interpretatieboeken maar direct het heilige boek zelf!