Deseki

Member
Offline
Topic:
(Edited by Deseki)

Islam, Christendom, Jodendom kort uitgelegd door Koran te vergelijken met Bijbel en Thora:

Koran (noemt alle profeten, wordt Islam genoemd)
=(is gelijk aan)
Bijbel(noemt alle profeten behalve profeet Mohammed uit de Koran, wordt Christendom genoemd)
=(is gelijk aan)
Thora(noemt alle profeten behalve profeet Mohammed uit de Koran en profeet Jesus uit de Bijbel, wordt Jodendom genoemd)

Alle inhoud, verses in deze 3 boeken zijn verder gelijk, zonder enig verschil(misschien verschil in details)

Al het ellende en onenigheid tussen deze 3 godsdiensten begint, zodra mensen interpretatieboeken over Koran, Bijbel en Thora beginnen te lezen, omdat deze interpretatie's meestal op leugens berusten van bijv. politieke partijen, media of terroristen die hiermee op macht en geld doelen. Dit zorgt ervoor dat er verschillende stromingen ontstaan binnen Christendom, waardoor Christenen elkaar afmaken. Hetzelfde is ook te zien met Jodendom en Islam.

Niet alleen onder elkaar maar ook tussen deze 3 godsdiensten ontstaat er hierdoor voortdurend vijandigheid, wat ten goede komt voor:
1- de fake-christen/katolieken-nazi-terroristen(die Moslims en Joden als kwaad uitbeelden) in het westen:

- noemt offerfeest een dierenmishandeling, negeert hierbij dat alleen armen dit vlees nuttigen voor 8 maanden, en negeert hierbij dat mc donalds, burgerking, kfc, slagerijen enz. niet 1x per jaar zoals bij offerfeest dieren slacht, maar dit dagelijks doet.
- noemt Koran een barbaars boek, terwijl Koran het doden van 1 mens beschouwt als doden van alle mensen op aarde(want hij/zij kon kinderen en kleinkinderen enz. krijgen), dit is een vers uit Koran, mensen die 1 vers uit de Koran negeren worden geen moslim meer genoemd.
- benadrukken trinitair geloofsovertuiging(terroristenleiders gebruiken dit om weg te openen voor  polythe├»sme of veelgodendom, waardoor de terroristenleider zichzelf als heilig verklaard, terroristen die zich katoliek noemden deden bijv. alles wat hitler zei, ipv wat er in de bijbel stond), oftewel 3 goden: God, Jesus, Heilige geest(volgens sommige onderzoekers is dit met opzet zo gemaakt om Christendom destijds aannemelijk te maken voor romeinen die ook meerdere goden hadden), unitairen onder Christenen benadrukken echter alleen God en zien de rest als bijzaak.

2- en de fake-islam-terroristen(die Christenen en Joden als kwaad uitbeelden) in het Midden-Oosten:

- noemt katolieken en joden paganisten, hoewel katholieken en joden ook in God geloven en hoewel Koran, Bijbel en Thora en diens profeten wel degelijk accepteerd.
- benadrukken hadith/interpretatieboeken(trinitair: want de terroristische auteurs van deze interpretatieboeken worden hier als heilig beschouwd) ipv Quran(unitair: hierin wordt God benadrukt en de rest wordt als bijzaak beschouwd)

3- en tenslotte de fake-joden-zionist-terroristen in het zuid-oosten(die Christenen en Moslims als kwaad uitbeelden):

- noemt God, een joodse God(Elohim(unitair): benadrukken god die alles geschapen heeft, Yahveh(trinitair): god die vermenselijkt is en later ontdekt dat ie god is),  en Jesus een jood die eigen religie verzonnen heeft, hoewel dit niet in de Thora staat.
- en hebben geen moeite om mensen van andere religies te doden,
hoewel 10 geboden dit verbied:
-The Ten Commandments
1-You shall have no other Gods but me.
2-You shall not make for yourself any idol, nor bow down to it or worship it.
3-You shall not misuse the name of the Lord your God.
4-You shall remember and keep the Sabbath day holy.
5-Respect your father and mother.
6-You must not commit murder.
7-You must not commit adultery.
8-You must not steal.
9-You must not give false evidence against your neighbour.
10-You must not be envious of your neighbour's goods. You shall not be envious of his house nor his wife, nor anything that belongs to your neighbour.

Verder is er ook sprake van samenwerking tussen deze 3 terreurgroepen, zo gebruiken fake-christen-nazi-terroristen foto's, video's van 2 andere terreurgroepen om diens religie als kwaad te laten overkomen, en eigen terreuractiviteiten te normaliseren, legaliseren. Dit doen de andere 2 terreurgroepen ook.

In de politiek gebruiken deze terreurgroepen tenslotte vaak de volgende termen wat misleidend is maar altijd succes levert: "democratie", "vrijheid", "christelijk", "katholiek".

Successen van deze terreurgroepen in het verleden en nu wat alsmaar tot oorlog, doden en slachtoffers leidde:
1- fake-katholieke-terrorist Hitler die miljoenen joden moordde.
2- oorlog tussen fake-katholieken en protestanten
3- oorlog tussen fake-islam-terroristen tegen andere stromingen van islam en andere religies
4- fake-joden-terroristen zijn op dit moment bezig met etnische zuivering in Palestina tegen moslims
5- op dit moment hebben fake-islam-terroristen niet veel succes in het midden-oosten dankzij Turkije, fake-katholiek-terroristen en fake-joden-terroristen hebben echter enorm veel succes in Europa en Israel wat steeds maar weer tot enorm veel slachtoffers en doden leidt

Kortom: laat je niet misleiden door deze 3 terreurgroepen die religies voor eigen doeleinden gebruiken, en eigenlijk niets met religie te maken hebben.
Wil je je verdiepen in een van deze godsdiensten, wees alert en lees geen interpretatieboeken maar direct het heilige boek zelf met diens vertaling!