Deseki

Member
Offline
Topic:
(Edited by Deseki)

De Oplossing: Turkije, Nederland, Europese Unie
(Melding: Waarheid is hier achterhaald door de Turkstalige bronnen in Turkije en Nederlandstalige bronnen in Nederland, met elkaar te vergelijken, te analyseren, om zo eenzijdige kijk weg te werken en de vertrouwelijkheid te doen vergroten)

Indeling:
- Turkije: Beschrijving van politiek, economie en cultuur
in Turkije
- Nederland & Europese Unie: Beschrijving van politiek, economie en cultuur in Europa/Nederland
- Oplossing: Beschrijving van probleem tussen Turkije vs Europa/Nederland en de oplossing
- Kortom: Korte beschrijving van de oplossing
- Korte samenvatting

Politiek en rechtssysteem in Turkije vs Nederland/Duitsland/Europa van nu, in een oogopslag
turksepolitiek

Hoe Nazi-ideologie in Europa/Usa toeneemt, en hoe Europa/Usa verdeel en heers strategie gebruikt in Turkije/Midden-Oosten
europeideology

Turkije
Politiek:
Doel van de Turkse politici is om gelijkheid in Turkije te waarborgen,
te verbeteren, en om met Europa, Amerika en Rusland, samen
te werken aan wederzijdse ontwikkeling op economische en culturele vlak
in hoeverre dat mogelijk is. Verder willen de politici de zaak wat sinds 1963 gaande is,
betreffende EU-lidmaatschap afronden of een halt toeroepen en niet meer doorgaan
met EU-lidmaatschap, wat namelijk de weg zal openen voor een mogelijke Aziatische-Unie.

Economie:
De infrastructuur(duizenden kilomters nieuwe wegen aangelegd
en alle gebouwen met instortingsgevaar bij een mogelijke aardbeving aangesterkt of vervangen), zorg(ziekenhuiskosten vallen nu onder de kosten van de staat), werk en inkomens zijn fors verbeterd.
Nu Turkije en Rusland voor een gezamenlijke ombudsman-systeem hebben getekend, zal dit de afnemende corruptie nog doen afnemen. Verder zijn er plannen om zaken te doen met alleen eigen geld tussen Rusland en Turkije, wat de eigen geld Lira zal versterken.

Cultureel:
Turkije kent naast Turkse, ook Koerdische, Georgische, Armeense, Joodse culturen, met diens godsdiensten te weten: Islam, Christendom en Jodendom.
Om de gelijkheid en democratie tussen deze verscheidene culturen te waarborgen is men er op uit, om voor elke godsdienst 1 aanspreekpunt te creeren die het voor het zeggen heeft en verantwoordelijk is voor al het gebeuren rondom het eigen godsdienst. 
Zodoende was dit de aanleiding om Diyanet(onder toezicht van de staat) op te richten met als taak om misvattingen rondom Islam weg te laten nemen, en de manipulatie's rondom Islam tegen te gaan, zodoende de terroristische groeperingen die al te graag Islam als gereedschap gebruiken om aanhangers te trekken, tegen te gaan, door mensen goed voor te lichten over nou wat de daadwerkelijke Islam is.
De laatste ontwikkeling is nu dat ook Christendom en Jodendom zal worden gesteund door de staat.

Nederland & Europese Unie
Politiek:
In de jaren 50/60 had zowel Nederland als Europa niet genoeg mankracht om de economie staande te houden, economie was onder risico.
Een gastarbeider met Islamitische achtergrond verteld: "Nederland was hopeloos, de werkgevers kwamen met hun auto's aan om je gewoon van straat op te pikken.
Voordat je het begreep werd je meteen meegenomen naar een fabriek waar je meteen een vaste contract voor onbep. tijd kreeg.
Het was voor hun niet belangrijk of je de taak of de Nederlandse taal kende."
Sindsdien heerste er enorme kloof tussen gastarbeiders en Nederland, maar omdat het economie te belangrijk was, werden deze verschillen achterwege gelaten.
Deze verschillen werden steeds meer benadrukt naarmate de economie voor eventjes weer op peil was in Nederland en Europa en nu weer achteruit gaat.
Op den duur werden deze gastarbeiders niet meer nodig geacht, wat de weg opende voor de politici met Nazi-trekjes(=zogenaamde vrijheidssympathisanten die mensen hun vrijheid willen ontnemen en leugens verspreiden over vooral Islam en Turkije en met manipulatie's en leugens Turkenhaat en Moslimhaat verspreiden wat vergelijkbaar is met de Jodenhaat in de nazi-tijd, die ook nog alle steun krijgen van de zogenaamde Islam-en-Anti-Islam terroristische instanties van Turkse komaf in Nederland).
Helaas heeft de meerderheid van de politici voor deze weg gekozen omdat het makkelijker is om aanhangers te krijgen door de Islam te gebruiken.
Turkije loste dit op door Diyanet op te richten, die de manipulatie's rondom Islam tegen ging, en zo verhinderde dat terroristische groeperingen Islam gebruikten om meer aanhangers te krijgen.

Economie:
Nederland/Europa gaat economisch achteruit. Dit is vooral te voelen door alsmaar stijgende zorgkosten/studiekosten wat mensen moeten betalen en steeds afnemende financiele steun van de staat. Europese Unie werd mede daarom opgericht, wat de ontwikkelingen moest vergroten en dreigingen en druk van bijv. Rusland en Amerika moest doen afnemen. Helaas is deze ook aan het afbrokkelen, er zijn nog steeds landen die Brexit willen volgen en uit de unie willen treden.
Dit alles komt de Euro ook niet ten goede.

Cultureel:
Nederland/Europa kent naast eigen cultuur wat voornamelijk atheistisch, Christelijk of Joods is, ook verschillende minderheden
vooral gastarbeiders met eigen cultuur en godsdienst te weten de Islam.(Er zijn ongev 397.000 mensen van Turkse komaf in Nederland waar in totaal 17.100.000 mensen wonen, geschatte waarden van Cbs in 2017)
Er is wel gepoogd om de gastarbeiders te veranderen door ze te vernederlandsen.
De plan was altijd dat er acceptatie moest heersen door de gastarbeiders, zonder dat de gastarbeiders uberhaupt geaccepteerd zouden worden door Nederland/Europa, die
zowel de cultuur als de godsdienst van deze gastarbeiders negeerde en niet accepteerde.
Door de mislukking van deze plan, zijn nu de plannen om 1 stap verder te gaan, en om gastarbeiders nu hun taal en godsdienst te verbieden en zelfs deze mensen te bestraffen vanwege hun uiterlijk en geloofsovertuiging. Zo luiden er berichten dat Islam verboden moet worden.
Zonder dat mensen het eigenlijk beseffen vertaalt dit zich echter stiekem ook tot wensen om Christendom en Jodendom te verbieden.

Oplossing:
Probleemgevallen:
De volgende instanties dienen per direct aangepakt, bestraft en verboden worden:
1- politieke instanties en media met nazi-trekjes: doen zich voor als "zogenaamde" vrijheidssympathisanten en democraten die mensen hun vrijheid willen ontnemen
en leugens verspreiden over vooral Islam en Turkije en met manipulatie's, nepnieuws en leugens Turkenhaat en Moslimhaat verspreiden wat vergelijkbaar is met de Jodenhaat in de nazi-tijd, die ook nog alle steun krijgen van de zogenaamde
Islamitische en Anti-Islamitische terroristische instanties van Turkse komaf in Nederland en Europa.
Zijn verder verantwoordelijk voor het onder druk zetten, bedreigen, mishandelen van alle mensen met kritiek,
waar zelfs Kerk en staat ook het slachtoffer van wordt.
Gebruik van leugens over Islam en Turkije is ook een gereedschap om mensen te lokken voor meer aanhang en macht.
2- Anti-Islamitische terroristische instanties van Turkse komaf: doen zich voor als "zogenaamde" vrijheidstrijders en democraten
(extreem linkse, atheistische, Turkse, terroristische, etnische) met strafblad in Turkije, die niet berechtigd en voortvluchtig zijn en die zich in Nederland en Europa voordoen als slachtoffers van zogenaamde onmenselijke behandeling in Turkije. Zijn verantwoordelijk voor tientallen moorden of oplichterij of steun bieden aan terroristen in Turkije.
Ze gebruiken alle middelen om m.b.v. hun leugens over Turkije en Islam, Turkije en Moslims als kwaad en slecht te doen overkomen.
Verder helpen zij hun handlangers in Turkije zodat zij zich ook kunnen vestigen in Nederland/Europa.
3- Zogenaamde Islamitische terroristische instanties van Turkse komaf: doen zich voor als "zogenaamde" vrijheidstrijders die zich Moslim noemen, hebben strafblad in Turkije waarvoor zij niet berechtigd en voortvluchtig zijn. Zijn verantwoordelijk voor tientallen moorden of oplichterij of steun bieden aan terroristen in Turkije.
Zij gebruiken hun Turkse identiteit en Islam om Moslims en Turken
te lokken voor meer aanhang en geld, wat ze elke maand van de leden innen.
Verder gebruiken ze alle middelen om m.b.v. hun leugens over Turkije en Islam, Turkije en Moslims als kwaad en slecht te doen overkomen. Verder helpen zij hun handlangers in Turkije zodat zij zich ook kunnen vestigen in Nederland/Europa.
4- Voortvluchtige mensen uit Turkije die zich gevestigd hebben in Nederland/Europa: deze mensen die zich voordoen als democraten, zijn niet aangesloten bij een van de instanties hierboven. Zij hebben echter strafblad opgebouwd in Turkije of fungeren als handlangers van mensen met strafbare feiten in Turkije. Verder maken zij gebruik van elke kans om Turkije zwart te maken en dragen bij dat het nepnieuws over Turkije en Islam verder verspreid wordt. Uiteraard hebben zij ook de neiging om hun handlangers naar Nederland/Europa te brengen.

Probleemgevallen hierboven zorgen ervoor dat:
1- Polarisatie en vijandigheid tussen Turkije/Islam en Nederland/Europa toeneemt
2- Nederland/Europa nu met uitspraken komt waar Turks en Islam verboden moet worden, wat doet denken aan Hitler-tijdperk waar de Joden en diens godsdienst verboden werd
3- mensen niet meer alleen 'ga terug naar je eigen land'(zich ontdoen van bepaalde groep mensen vanwege
hun uiterlijk, geloofsovertuiging en mening=wat weer vergelijkbaar is met de Joden in de nazi-tijd),
'vieze turk', 'beste moslim is een dode moslim' roepen,
maar nu ook met wetsvoorstellen komen of instanties oprichten die gebaseerd zijn op deze vijandigheid jegens Turken en Moslims,
en dit nog steeds als vrijheid van meninssuiting of democratie doen voorkomen
4- Nederlandse/Europese berichtgevingen/nieuws wat verspreid wordt over alle moordenaars, misdadigers, criminelen in Turkije/midden-oosten, een Islamitische/Turkse laag krijgt,
waar telkens met leugens en nepnieuws verklaard wordt dat Islam en Turkije de drijfveren hiervan zijn, zodat de term Islam en Turkije een kwade betekenis krijgt
5- mits mensen kritiek hebben op bovenstaande probleemgevallen, deze onder druk worden gezet, mishandeld worden, in zoverre bedreigd worden dat mensen met kritiek ondergedoken moeten leven
6- Nederland/Europa geleid wordt door een "stille dictatoriele regeersysteem" wat niet dictatorieel wordt genoemd
maar zelfcensuur of "zogenaamde" mediacode, waar mensen uit angst om ontslagen te worden of op zwarte lijst
te komen, de waarheden automatisch negeren of ongeldig verklaren en er geen nieuws van maken. Ook
Christendom, Jodendom en zelfs de staat, staat onder druk, zodoende mogen zij het nooit over diens overeenkomsten met Islam of iets positiefs over Islam hebben, en hebben door dit verbod geen zeggenschap hierover, mensen die het wel doen, worden zoals hierboven genoemd, weggepest, onderdrukt, bedreigt en gedwongen om leugens en nepnieuws over Islam en Turkije verder te verspreiden.
7- Islamitische en Turkse instanties in Nederland en Europa onder constante druk staan, wat zich meestal uit tot vernielingen van deze instanties en aanvallen op mensen die in deze instanties aanwezig zijn.
Nederland/Europa negeert deze problemen, omdat deze geen controle meer heeft op het land, en de probleemgevallen hierboven de daadwerkelijke leiding hebben overgenomen van het land omdat deze nu in alle opzichten meer macht en geld heeft.
8- mensenrechtensituaties in Nederland/Europa met de tijd in toenemende mate verslechteren, omdat Nederland/Europa nu mensen laten bedreigen, mishandelen vanwege hun geloofsovertuiging, ras en mening. Uit angst om ontslagen te worden en/of op zwarte lijst gezet te worden door de bovenstaande probleemgevallen zal Nederland/Europa dit ook niet
meer aanpakken, zodoende kan men nu al veronderstellen dat er geen mensenrechten meer zijn in Nederland/Europa, voor vooral mensen die een link hebben met Islam en Turkije of die positief
hierover doen

Redenen waarom probleemgevallen aanwezig zijn in Nederland/Europa en waarom Nederland/Europa een vluchtplaats/broedplaats is geworden
van bovenstaande probleemgevallen:

1- bovenstaande probleemgevallen worden niet als mensen met strafbare feiten beschouwd in Nederland/Europa
2- bovenstaande probleemgevallen zijn altijd welkom in Nederland/Europa en krijgen zelfs alle steun van de staat
in de zin van fondsen, uitkeringen enz.
3- Nederland/Europa is "niet-SECULIER", dwz dat je (godsdienstige)instanties mag oprichten die vijandig mag doen tegen mensen met bepaalde ras, geloofsovertuiging of mening
4- Nederland/Europa kent een "stille dictatoriele regeersysteem" wat zelfcensuur of "zogenaamde" mediacode wordt genoemd, waar meningen en geloofsovertuigingen van alle mensen worden gecontroleerd en alles verboden wordt wat de "stille dicatoriele regeersysteem" niet wenst. "stille dicatoriele regeersystemen"
zijn rijke, machtige, opgerichte instanties(zie de probleemgevallen hierboven) die een politieke, godsdienstige laag hebben die de media en staat telkens naar wens vervormd of onder druk zet.
5- Nederland/Europa staat onder druk van de probleemgevallen hierboven, die nu al meer macht en geld hebben, en Nederland/Europa op alle vlakken in alle stilte naar eigen wens vervormen, zonder enige belemmering, omdat mensen nu eenmaal uit angst om ontslagen te worden of op zwarte lijst te komen, de probleemgevallen hierboven  op alle vlakken gedwongen moeten steunen.
6- databestanden van strafbladen in Nederland/Europa zijn enige bestanden die door Nederland/Europa als
geldig verklaard worden. Databestanden van strafbladen in Turkije worden als ongeldig verklaard. Dwz dat
je zo honderden moorden in Turkije op je naam mag hebben, en gewoon vrij rond kunt lopen in Nederland/Europa,
die jou met man en macht zal beschermen, uitlevering zal nooit ter sprake komen, omdat Nederland/Europa het verzinsel
gebruikt dat er geen mensenrechten zijn in Turkije. Zodoende mogen moordenaars, criminelen, terroristen(probleemgevallen hierboven) die voortgevlucht zijn uit Turkije daarom in Nederland/Europa vrij rondlopen, Nederlandse/Europese nationaliteit krijgen en zelfs uitkering krijgen als dank voor wat
ze in Turkije allemaal gedaan hebben.
7- de bovenstaande probleemgevallen, zijn meestal machtig of rijk, omdat hun manipulatieve op leugens
gebaseerde(zich voordoen als slachtoffer), trol-houding tot succes leidt en tot meer aanhang/leden leidt die deze instanties maandelijks geld overboeken.
Daarnaast krijgen deze probleemgevallen soms ook financiele steun vanuit onbekende buitenlandse machten, die
chaos in Nederland/Europa wil scheppen, om zo Nederland/Europa te openen voor uitbuiting en te verzwakken. 
Een voorbeeld is bijv. werkwijze van Amerikaanse Fed, waar een medewerker verteld dat zij
als het ware als maffia aan het werk zijn, en legt het incident met Saddam alsvolgt uit:
"Saddam wilde niet met Dollar handelen, wat miljarden verlies zou betekenen,
in dit soort gevallen reageren we alsvolgt: 1 proberen chaos te scheppen in dat land,
2 proberen de president van dat land te vernietigen,
3 mocht alles niet lukken, dan verzinnen we een reden om ons leger eropaf te sturen.
Als Saddam met ons akkoord was gegaan, zou hij nu misschien al de wapens en tanks naar wens van
ons kunnen kopen!"
Soortgelijke strategieen worden echter ook door Europese landen onderling gebruikt en toegepast.
Ook Turkije heeft al sinds diens oprichting in 1923 te kampen gehad met concurrente,
vijandelijke landen, die de economie wilt stil leggen in Turkije, en Turkije wilt uitbuiten door alsmaar chaos te scheppen in dat land door politieke, godsdienstige tegenstellingen te vergroten in dat land en het imago van dat land te vernietigen met nepnieuws.
8- bovenstaande probleemgevallen zien Nederland/Europa als een kans om eigen macht en geld te vergroten, omdat Nederland/Europa de bovenstaande probleemgevallen als onschuldig ziet, als vrijheid ziet, niet aanpakt, of niet kan aanpakken, vanwege de al aanwezige probleemgevallen, die Nederland/Europa al in zijn grip heeft en constant onderdrukt en controle uitoefent om zo de waarheden te beschaduwen.

Oplossing:
1- zoals in Turkije, moet de bovenstaande probleemgevallen ook in Nederland/Europa verboden worden
vanwege het verstoren van rust en vrede in de samenleving.
2- nadruk moet liggen op het individu wat goed of slecht kan zijn, en niet op ras, geloofsovertuiging of mening.
3- een wetenschappelijke Islamitische instantie, die de daadwerkelijke Islam uitlegt, zodat er geen nepnieuws meer zijn ronde kan doen, wat verder erkend wordt door Nederland/Europa, is een noodzaak geworden.
Want zowel de term Islam als anti-Islam worden nu nog steeds als gereedschap gebruikt om aanhangers te lokken voor eigen "zogenaamde" goed of kwaad doel door de probleemgevallen hierboven.
4- databestanden van de strafbladen van Nederland/Europa moet de databestanden van de strafbladen van Turkije ook in eigen bestand opnemen en omgekeerd.
5- Nederland/Europa moet Turkije niet meer chanteren met Eu-toetreding. Want elke keer als Turkije zijn kritiek uit op de bovenstaande probleemgevallen, krijgt Turkije te maken met
chantage Eu-toetreding, wat zich voordoet sinds 1963. Dit is tevens bewijs dat de bovenstaande probleemgevallen niet alleen Nederland maar ook Europa in zijn grip heeft. Zodiende
dient Eu-toetreding zowel door Turkije als Nederland/Europa voorgoed geannuleerd te worden.
Men kan namelijk alleen verder met Eu-toetreding, nadat de bovenstaande probleemgevallen aangepakt en verboden zijn.
6- manipulatieve berichtgevingen, nepnieuws en leugens wat in Nederland/Europa zijn ronde doet, en
alleen maar tot haat leidt jegens Islam en Turkije, en polarisatie tussen verschillende godsdiensten en rassen vergroot, moet beeindigd worden.

Voorbeelden van een manipulatieve berichtgevingen in Nederland/Europa is alsvolgt:
"
Een dame met hoofddoek(doelend op Islam) in een gepantserde auto(doelend op gevaar) arriveerde in Rotterdam, nabij het Turkse consulaat. Waarna bleek dat dit een Turkse minister was(doelend op Turkije) die zonder toestemming(doel hier is:om Turken als illegalen te laten overkomen) een politieke campagne(dit is onmogelijk want minister kwam met ongev. 10 man aan en de medewerkers van het consulaat bestaat ongev. uit 25 man, dus campagne voeren aan ongev. 35 40 man is onmogelijk, het was dus geen campagne maar een bijeenkomst) wilde voeren. Zodoende werd de Turkse minister door de politie belemmerd en het land uitgezet.
Waarna president Erdogan "alle" Nederlanders uitmaakte voor nazi-overblijfsels(dit is een leugen en nepnieuws)

"
Waarheid en de berichtgeving in Turkije is echter alsvolgt:
"
Turkse minister wilde het eigen consulaat in Rotterdam betreden voor een kleine bijeenkomst met toestemming(wat van te voren al bekend was, ze konden Turkse minister dus bij de grens al stoppen) van Nederland waarna, aangekomen bij de Turkse consulaat in Rotterdam, achteraf abrupt gestopt en aangevallen werd door zwaar gewapende politie menigte die ook toestemming
had om te schieten, waarna een politieke partij in Turkije oproep deed om dit gebeuren te protesteren, wat ervoor zorgde dar er honderden demonstranten op die plek belandde. Het was een show van politieke partijen in Nederland om Turkenhaat en Moslimhaat te rechtvaardigen. Volgens de wetten mag ook een Nederlandse minister op elke moment het eigen consulaat in Turkije betreden en daar een kleine bijeenkomst houden, daar heeft ook Nederland geen toestemming voor nodig.
President Erdogan zei dat de gevolgen van deze incident echter nog vele jaren merkbaar zullen zijn en dat dit nooit vergeten zal worden. Verder bekritiseerde President Erdogan het hele gebeuren en zei dat er een kleine groep nazi-getinte-mensen in Nederland zijn die het voor de rest verpesten en dat deze groep nazi-overblijfsels waren, en dat elke Turk een Nederlandse buur op vakantie naar Turkije moest meenemen om hun te laten zien wat gastvrijheid betekent.
"
Ps: nazi-overblijfsels(probleemgevallen hierboven) heb je ook in Turkije, maar die worden bestraft, want in Turkije mag je volgens de grondwet niemand lastig vallen om ras, geloofsovertuiging of
mening, het kan je hoge boetes en soms aantal jaren celstraf kosten, dit is ook de reden waarom Turkije uitgemaakt wordt voor dictator-staat, omdat het de probleemgevallen hierboven
aanpakt, bestraft en verbied.

Nog een voorbeeld:
"
Wat betreft erkenning Armeense genocide, vertelt Europese media dat President Erdogan razend is over de Europese acceptatie hiervan en dat deze erkenning helemaal niet ter sprake kan en mag komen.
"
"Turkse media en President Erdogan vertelt echter het volgende:'Europese landen die zich voordoen als wetenschappelijk en gerechtvaardigd, willen zonder pardon en zonder enig bewijs Turkije beschuldigen, dit is geen rechtvaardiging en heeft niets te maken met Armeniers, dit is vooroordeel en opzet:
men wil de Turkse imago en economie schaden. Zodoende wil ik Europese en Armeense wetenschappers, historici naar Turkije uitnodigen, om zo hun bewijzen hiervan te leveren en hun bewijzen met die van ons te vergelijken. En uiteindelijk tot een eindoordeel hierover te komen.
Mocht de uitkomst inderdaad zo zijn, dan zijn wij uiteraard bereid om onze historie te accepteren.
Verder moet ik melden dat er 80.000 Armeniers in Turkije leven en wij daar helemaal geen moeite mee hebben, en hun accepteren als onze eigen volk!'
"
Tenslotte laatste voorbeeld:
"
Europese media en politici beschuldigde Turkije vanwege de zogenaamde Turkse steun aan de zogenaamde Islamitische terroristen(opgericht door onbekende westerse machten) in Syrie
"
"
Turkse media en President Erdogan vertelt echter:'Europa en Amerika beschuldigen ons van steun aan zogenaamde Islamitische terroristen in Syrie. Wij kunnen echter zelfs met foto's en video's bewijzen wie in werkelijkheid deze en de resterende terroristen steun geven. De Navo-landen kijken echter toe
hoe terroristen in Syrie onschuldigen vermoorden zonder enige medeleven. Het feit is echter dat Turkije 7 maanden lang in oorlog was met deze terroristen in Syrie, zonder enige hulp van de Navo-landen, zodoende heeft Turkije honderden kilometers tot aan eigen grens waar terroristen aanwezig waren,
bestreden en de vrijgekomen delen van Syrie geleverd aan het Syrische volk. Aan de hand van ontwikkelingen in Syrie gaan we nog bepalen of we in de toekomst weer deze terroristen moeten bestrijden in Syrie. Verder hebben wij 3,5 miljoen vluchtelingen uit Syrie in Turkije waarvoor we in totaal 25 miljard dollar hebben uitgegeven(de bekende bedragen in 2017) waarbij Eu ongev. 700 miljoen dollar heeft uitgegeven. We zullen onze steun aan vluchtelingen voortzetten ondanks Europa, wat met negerende ogen naar vluchtelingen kijkt en elke mogelijkheid gebruikt om ook op financieel vlak geen enkel cent uit te geven hiervoor.
"


Kortom:
Kenmerken van instanties die rust en vrede in samenleving verstoren in Nederland/Europa en Turkije/midden-oosten,
dienen zo spoedig mogelijk aangepakt, bestraft en verboden te worden:

1 Nazi-getinte politieke partijen en nazi-media in Nederland/Europa:
a- doen zich voor als wetenschappelijk,
b- gebruiken manipulatieve, op leugens gebaseerde (zogenaamde)-Islamitische boeken, foto's, bronnen en schilderen Islam als vijand
c- lokken aanhangers door anti-Islam te gebruiken
d- gebruiken foto's, boeken, bronnen van terroristische (zogenaamde)-Islamitische oorlogsmisdadigers, oosterse criminelen en misdadigers,
en doen alsof Islam hierop gebaseerd is
e- zetten mensen/media/staat onder druk of dreigen deze als deze anders denken of doen of kritiek leveren
f- krijgen alle financiele steun en vrijheden in Nederland/Europa omdat ze niet als terroristen/boosdoeners maar als vrijheidsstrijders/vrijheid-sympathisanten worden gezien
g- maken gebruik van trol-effect(expres de boel verzieken, reacties uitlokken door onbeschoft gedrag, door zich opvallend te kleden, om aandacht te trekken, en het eigenlijke onderwerp of persoon te doen vergeten of te beschaduwen) op internet/media,
door zich voor te doen als slachtoffers waarvan hun vrijheid is ontnomen,
als een persoon/instantie echter kritiek levert, belemmert of beschuldigt, dan wordt deze persoon/instantie zelf tot slachtoffer gemaakt aan de hand van dreigingen, beschuldigingen en mishandelingen
h-
1- zijn opgericht door een vijandelijke land die chaos wilt scheppen (bijv. in Nederland of Turkije) wat de weg opent voor uitbuiting
2- of zijn opgericht door groep mensen(met of zonder haatneigingen jegens andersdenkenden) die een gaatje in het systeem hebben ontdekt en profiteren hiervan om aan eigen macht en geld te komen

2 Anti-Islamitische terroristische instanties van Turkse komaf in Nederland/Europa:
- zelfde kenmerken als bij 1
i- lokken ook Turken door herhaaldelijk eigen Turkse identiteit naar voren te brengen
en alsmaar Turkstaligen aan te spreken
j- zijn verantwoordelijk voor tientallen moorden in Turkije/midden-oosten of hebben strafblad of geven financiele steun aan terroristen in Turkije/midden-oosten die tientallen moorden op hun naam hebben staan
k- zorgen ervoor dat terroristen of handlangers die uit Turkije/midden-oosten gevlucht zijn, een nieuwe leven kunnen beginnen in Nederland/Europa

3 (zogenaamde)-Islamitische terroristische instanties van Turkse komaf in Nederland/Europa en in Turkije:
- zelfde kenmerken als bij a, e, f, g, h, i, j, k
l- lokken ook moslims door zich voor te doen als moslims en door Islam te gebruiken en mensen die anders denken
af te schilderen als kwaad en slecht

4 (zogenaamde)-Islamitische terroristische instanties uit midden-oosten in Nederland/Europa en in midden-oosten en in Turkije:
- zelfde kenmerken als bij a, e, f, g, h, i, j, k, l
m- gebruiken foto's, boeken, bronnen van westerse-leger(oorlogsmisdadigers), westerse criminelen en misdadigers,
en doen alsof het Westen hierop gebaseerd is en vijand is van Islam

5 etnische minderheden/terroristische instanties in Europa, midden-oosten en in Turkije
- zelfde kenmerken als bij a, e, f, g, h, j, k
n- dwingen mensen met dezelfde etnische achtergrond deel te nemen in de terroristische instantie anders worden de desbetreffende personen en diens familie met dood bedreigd of vermoord

Nederland/Europa heeft 2 opties, wil het de probleem oplossen:
1- moet weer een seculiere staat worden en moet zich ontdoen van 'alle' godsdienst-getinte en (anti-)Islam-predikende politieke partijen
2- of Islam erkennen als een religie in Europa, zoals dit het geval is met Jodendom en Christendom!

Wat Turkije betreft: Turkije is een seculiere staat, 'secularisme' is zodanig ingeprint dat het 'verboden' is om dit ooit te veranderen in de Turkse grondwet!

(Ps: oplossing voor het problematiek over aanvoer van nog meer Turkse buitenlanders en vluchtelingen naar Nederland is heel simpel: stop de financiele steun van de Nederlandse staat op deze nieuwkomers en sta in nauw contact met Turkije om zo ook zowel de nieuwkomers als de gevestigde mensen van Turkse komaf te controleren op diens strafblad in Turkije en zonodig deze te overhandigen aan Turkije. Uit de volgende 2 voorbeelden begrijpen we dat de nieuwkomers en de vluchtelingen uit Turkije vrije toegang hebben tot Nederland. Voorbeeld 1: een Turkse vluchteling verteld dat ie zichzelf heeft laten mishandelen met zweepslagen en daarna aangekomen in Nederland dit gebruikte om Turkije aan te geven als barbaars en niet terug te willen, na 1,5 jaar op vluchtelingencamp verbleven te hebben, ook meteen Nederlandse paspoort gekregen en toegang verleend tot Nederland. Voorbeeld 2: een gepensioneerd vluchtelingenbureau-medewerker verteld dat alle vluchtelingen uit Turkije zonder pardon geaccepteerd worden mits zij voldoende geld hebben op de bank, ondanks dat ze wel of niet een strafblad hebben in Turkije)

Korte samenvatting:
- Europa/Nederland roept dat de integratie van buitenlanders is mislukt.
- Europa/Nederland negeert echter dat elke buitenlander van kinds af aan uitgescholden wordt met zinnen als "ga terug naar je eigen land", "vieze turk", "beste moslim is een dode moslim", en dat elke buitenlander altijd als 2e rangs mensen beschouwd zal worden en nooit geaccepteerd zullen worden.
- Europa/Nederland is een vluchtplaats/broedplaats van criminelen, misdadigers en terroristen uit het midden oosten/Turkije.
Deze mensen doen zich voor als slachtoffers in Turkije/midden-oosten en worden geaccepteerd door Europa/Nederland(acceptatie gaat vlotter als deze mensen rijk zijn), en krijgen
zelfs alle financiele steun en hulp, hoewel ze soms tientallen moorden op hun naam hebben staan in Turkije/midden-oosten.
- De criminelen, misdadigers en terroristen die uit het midden-oosten/Turkije gevlucht zijn vestigen zich dus heel makkelijk in
Europa/Nederland en zorgen ook dat alle handlangers en diens gezinnen in midden-oosten/Turkije ook in Europa/Nederland vestigen, waarna zei alle berichtgevingen over Turkije/midden-oosten manipuleren en nepnieuws verspreiden.
Zodoende wordt Europa/Nederland voor de gek gehouden, zodat de niets-wetende, niets-vermoedende Europa/Nederland, Turkije/midden-oosten
beschuldigt van dictatoriele neigingen, als Turkije/midden-oosten enige poging waagt om deze criminelen, misdadigers, terroristen aan te pakken
en hun nepnieuws te belemmeren.(Frankrijk heeft bijv. 30.000 facebook accounts laten sluiten vanwege nepnieuws over Frankrijk, als Turkije/midden-oosten dit doet
worden zij echter uitgemaakt voor dictatuur)
- Criminelen, misdadigers en terroristen uit het midden-oosten/Turkije zijn echter niet de enige boosdoeners en chaosstichters in Europa/Nederland.
Er is een kleine groep nazi-getinte politieke instanties en nazi-getinte media in Europa/Nederland, die zoals de criminelen, misdadigers
en terroristen uit het midden-oosten/Turkije, zich voordoen als slachtoffers, zodoende geeft Europa/Nederland ook deze groep alle vrijheden en
financiele steun, zodat deze groep zichzelf sterk kan maken en daarnaast de kans ziet om de kwestie rondom midden-oosten/Turkije te
gebruiken om zichzelf nog sterker te maken door nepnieuws en manipulatieve berichtgeving hierover te verspreiden.
- Europa/Nederland kent midden-oosten/Turkije dus niet, vanwege de nepnieuws en manipulatieve berichtgevingen.
- Het aanpakken van misdadigers, criminelen en terroristen uit midden-oosten/Turkije en het aanpakken van nazi-getinte politieke instanties en nazi-getinte media
is echter problematisch omdat deze instanties nu al genoeg macht hebben en Europa/Nederland onder druk zetten als Europa/Nederland enige kritiek levert
over deze instanties, in zoverre dat mensen die kritiek hebben geleverd zelfs bedreigd worden en ondergedoken moeten leven.
- Oplossing is dus om zo spoedig mogelijk misdadigers, criminelen, terroristen uit het midden-oosten/Turkije en nazi-getinte politieke instanties en nazi-getinte media hard
aan te pakken, te bestraffen en te verbieden. Dit kan echter alleen verwezenlijkt worden door nauwe samenwerking tussen
Europa/Nederland en midden-oosten/Turkije, door de manipulatieve berichtgevingen te negeren en proberen elkaar beter te begrijpen en beter naar elkaar te luisteren i.p.v. elkaar te beschuldigen en elkaar
te belemmeren, te verbieden en met machtsvertoning te komen.