Deseki

Member
Offline
Topic:
(Edited by Deseki)

Turks hoort tot Altaische taalgroep met verwante taalfamilies: Japans, Mongools, Koreaans.
Een opmerkelijk overeenkomst tussen deze talen is het gebruik van
prefix-sufix oftewel voorvoegsel-achtervoegsel.
Zie voorbeeld:
turksetaal