Deseki

Member
Offline
Topic:
(Edited by Deseki)

Regels voor succesvol ondernemen in Turkije en in Nederland
(Zie ook Eigenschappen van Turken en Nederlanders)

succesvolondernementurkijenederland

In Turkije
- hou constant contact met je netwerk in Turkije,
vraag hoe het gaat
- begin gesprek over leuke positieve dingen in Turkije,
vermijd negatieve dingen zoals kritiek op Islam, Turkije
(kritiek op Nazisme/Discriminatie, Anti-secularisme is echter welkom en zal
tot meer succes leiden)
- laat het papierwerk over aan een advocaat
- mondeling afspraak komt veel voor,
dwing niet om een formele afspraak want dit wordt
soms als belediging en ontrouw gezien, vermijd echter ook
risico's hiervan
- afdingen is mogelijk, maar doe dit niet te aggressief
wat averechts zal werken
- imago is heel belangrijk, probeer je imago heel goed
kenbaar te maken
- probeer met de eigenaar contact te leggen,
vragen naar tussenpersonen kan beledigend werken

In Nederland
- hou alleen contact met je netwerk in Nederland als je iets
te bieden heeft, ga anders niet onnodig contact leggen
wat averechts werkt
- begin gesprek over leuke positieve dingen in Nederland,
vermijd negatieve dingen zoals kritiek op Nazisme/Discriminatie, Anti-secularisme
(kritiek op Islam en Turkije is echter welkom en zal
tot meer succes leiden)
- laat papierwerk niet door anderen doen,
kan onpersoonlijk overkomen
- accepteer formele afspraken, laat niets over aan
mondelinge afspraken, kan als slordigheid gezien worden
- afdingen is niet mogelijk, kan averechts werken
- laat je eigen imago terzijde, doe alsof imago van partner niet te overtreffen is
- probeer met tussenpersonen contacten te leggen,
vragen naar eigenaar kan beledigend werken