Deseki

Member
Offline
Topic:
(Edited by Deseki)

Eerste Turken worden genoemd rond 200 B.C. vanwege hun zakelijke relatie met Chinezen.
Het is een trekkende volk die met de vee 's winters laagland zoekt en 's zomers hoogland in de bergen.
Overheersende religie van dit volk is: Sjamanisme.
Rond 500 A.D. neemt echter de groei en succes van de Turken toe, waardoor Turken nu als leiders genoemd worden
van de nomadische Turks sprekende federatie in Oost-Azie. 

Rond 1000 A.D. moet dit volk wat nu Seltjuks genoemd wordt, door onderdrukking van de stammen in China en onderlinge oorlog, naar west-Azie trekken.
Seltjuken houden op met nomadische bestaan en vestigen zich rond Konya, met als Konya de hoofdstad.
Hier maken ze ook kennis met Islam, wat vervolgens de overheersende religie wordt, zodanig dat de heersende rijke Seltjuken
zich bijna helemaal vervreemden van hun eigen volk die ze leiden en meer Arabisch spreken dan Turks, daarnaast hebben zij constant te maken met Europese machten die aan de grens van Seltjukse rijk, seltjuken uitbuiten, verkrachten, vermoorden en proberen Seltjukse rijk te veroveren omdat zij katholiek en setjuken moslim zijn.
Volk waaronder Ottomaanse stammen die de vervreemding en vijandelijkheid van Westen inzien, maken een einde aan de Seltjuken, en richten in 1326 A.D. de Ottomaanse
rijk met als hoofdstad Bursa, waarna in 1453 na verovering van Istanbul, Istanbul de hoofdstad van wordt.

Europese machten die Seltjukse rijk niet kon veroveren krijgen nu te maken met Ottomaanse rijk die steeds maar weer groeit, zodoende doet de strategie: Divide et impera
oftewel verdeel en heers zijn intrede. D.w.z. dat Europa de door de Ottomanen veroverde Moslim-landen belooft hun vrijheid en zelfstandigheid
te geven mits zij zich keren tegen Ottomanen die ook Moslims zijn. (Na de ondergang van de Ottomanen, ontdekken deze Moslim-landen
echter dat ze gebruikt zijn, want ze zullen hun vrijheid en zelfstandigheid tot op heden niet terugkrijgen, omdat Europa hun
nog vele jaren zal uitbuiten.)
Ook de corrupte zogenaamde Islamitische instanties steunen de Europese machten. Van deze instanties is bekend dat het volk gemanipuleerd en voorgelogen wordt over Islam. Dit wordt gedaan door eigen wensen en leugens over te laten komen als een vers uit de Koran. Zodoende wordt alles wat er gezegd wordt zonder pardon geaccepteerd door de onwetende volk, die door deze instanties uitgebuit worden en vaak enorme sommen geld moet betalen aan deze instanties, omdat ze anders uitgemaakt worden als atheistisch en kwaad.
Dit is tevens het begin van afbrokkeling van de Ottomaanse rijk.

Rond 1922 neemt afbrokkeling van de macht van de Ottomaanse rijk zodanig toe, dat Ottomaanse rijk geen grip meer heeft op de macht in Turkije, waarna de held, de redder en de 1e president Mustafa Kemal Ataturk zijn intrede doet, en Turkije opnieuw opricht met als hoofdstad Ankara en van Turkije een seculiere staat van maakt, zodat de zogenaamde corrupte Islamitische instanties zich het volk niet meer kunnen uitbuiten(door Islam te gebruiken). Secularisme wordt nog eens later versterkt door de oprichting van Diyanet(wetenschappelijke Islamitische instantie met directe verbinding met de staat) die alle leugens en manipulatie's rondom Islam verwijdert door het volk alleen de waarheid over Islam toe te lichten.

historyofTurks