Deseki

Member
Offline
Topic:

Geschiedenis van Turkije begint wanneer Turken van Altajgebergte in 200 B.C voor het eerst genoemd worden vanwege hun zakelijke relatie met Chinezen.
Altajgebergte is een gebergte in Centraal-Azië, die in het Noorden van China ligt. Het is gelegen op de plaats waar Rusland, China, Mongolië en Kazachstan bij elkaar komen op dit moment.
Turken, die tussen Altajgebergte en Kaspische zee leven(zie foto groen), zijn een trekkende volk die met de vee 's winters laagland zoekt en 's zomers hoogland in de bergen.
Overheersende religie van dit volk is: Sjamanisme.
Rond 500 A.D. neemt echter de groei en succes van de Turken toe, waardoor Turken nu als leiders genoemd worden van de nomadische Turks sprekende federatie in Oost-Azie. 

Zie groen: plek rondom Altajgebergte waar Turken leefden
firstturks

Rond 1000 A.D. moet dit volk wat nu Seltjuks genoemd wordt naar west-Azie trekken, door onderdrukking van de stammen/dynastieen in China die ook onderling in oorlog verkeren.
Seltjuken houden op met nomadische bestaan en vestigen zich rond Konya, met als Konya de hoofdstad.
Hier maken ze ook kennis met Islam, wat vervolgens de overheersende religie wordt, zodanig dat de heersende rijke Seltjuken zich bijna helemaal vervreemden van hun eigen volk die ze leiden en meer Arabisch spreken dan Turks.
Volk waaronder Ottomaanse stammen die de vervreemding inzien, maken een einde aan de Seltjuken, en richten in 1326 A.D. het Ottomaanse rijk met als hoofdstad Bursa, waarna in 1453 na verovering van Istanbul, Istanbul de hoofdstad van wordt.

Turkse dynastieen(waar leiders aangeduid werden als 'sultan' of 'khan') en perioden waarin elk aan de macht was, van 200 B.C. tot einde van dynastieen in 1922 waarna seculiere Turkije gesticht werd in 1923
turksedynastieen

Ottomaanse atlas van 1683 met jaartal van elke verovering
ottomans

Europa ziet het niet zitten dat Ottomaanse rijk steeds maar weer groeit, zodoende doet de strategie: Divide et impera
oftewel verdeel en heers zijn intrede. D.w.z. dat Europa de door de Ottomanen veroverde Moslim-landen belooft hun vrijheid en zelfstandigheid te geven mits zij zich keren tegen Ottomanen die ook Moslims zijn. (Na de ondergang van de Ottomanen, ontdekken deze Moslim-landen echter dat ze gebruikt zijn, want ze zullen hun vrijheid en zelfstandigheid tot op heden niet terugkrijgen, omdat Europa hun nog vele jaren zal uitbuiten.)
Ook de corrupte 'zogenaamde Islamitische' instanties steunen de Europese machten(en zorgen voor constante burgeroorlog binnen het Ottomaanse rijk). Van deze instanties is bekend dat het volk gemanipuleerd en voorgelogen wordt over Islam. Dit wordt gedaan door eigen wensen en leugens over te laten komen als een vers uit de Koran. Zodoende wordt alles wat er gezegd wordt zonder pardon geaccepteerd door het onwetende volk, die door deze instanties uitgebuit wordt en vaak enorme sommen geld moet betalen aan deze instanties, omdat ze anders uitgemaakt worden als atheistisch en kwaad.
Dit is tevens het begin van afbrokkeling van de Ottomaanse rijk.
Tot 1919 neemt afbrokkeling van de macht van de Ottomaanse rijk zodanig toe, dat Ottomaanse rijk geen grip meer heeft op de macht in het rijk(wat ertoe leidde dat Armeense-, Koerdische- en Turkse bendes in Oost-Turkije elkaar afmaakten waar ook normale burgers van deze 3 nationaliteiten sneuvelden, wat later
Armeense kwestie van 1915 werd genoemd).

Mede hierom zien de landen Griekenland, Frankrijk, Armenie, Brittannie, Georgie, Ottomaanse staat in Istanbul(onder controle van Europa), Indië(Britse christelijk deel), West Africa(Franse christelijk deel), Italie en Amerika dit als kans om het Ottomaanse rijk te veroveren. Deze landen krijgen ook hulp van een deel van het volk binnen het Ottomaanse rijk: koerden, grieken, Ottomaanse circassians, Ottomaanse oppositie partijen, media en diens aanhangers. Wat resulteert in oorlog tussen 1919-1923, die door seculiere-Turkije(onder leiding van Ataturk) gewonnen wordt met diens bondgenoten Rusland, staat in Ankara(onder controle van Ataturk), Azerbeidzjan en Indië(Islamitisch deel).

De held, de redder en de 1e president Mustafa Kemal Ataturk doet zodoende zijn intrede, en Turkije opnieuw opricht met als hoofdstad Ankara en van Turkije een seculiere staat van maakt, zodat de zogenaamde corrupte Islamitische instanties(die gesteund worden door Europa) het volk niet meer kunnen uitbuiten(door Islam te gebruiken). Secularisme wordt nog eens later versterkt door de oprichting van Diyanet(wetenschappelijke Islamitische instantie met directe verbinding met de staat) die alle leugens en manipulatie's rondom Islam verwijdert door het volk alleen de waarheid over Islam toe te lichten.

Trek van de nomadische Turken van het Oosten naar het Westen
geschiedenisTurkije

Korte geschiedenis van Noord-Cyprus Turkse deel
Nadat Ottomanen Cyprus veroverden van Venetianen(die het weer van de Byzantijnen veroverd hadden), regeerden zij tussen 1573-1878 (Grieken kregen toestemming van de Ottomanen om hun christelijke godsdienst na te leven
en samen met moslims te leven op het eiland), waarna de Ottomanen Cyprus verhuurden aan de Britten voor 92.799 sterlin (die dit eiland Cyprus Crown Colony noemde in 1925 en in 1960 het eiland overliet aan Grieken en Turken), omdat er constante burgeroorlog heerste in het Ottomaanse rijk
(veroorzaakt door corrupte-fake-moslim-imams die gesteund werden door de Europeanen) en het economisch bergafwaarts ging met de Ottomanen.

Hoewel de landen Griekenland, Frankrijk, Armenie, Brittannie, Georgie, Ottomaanse staat in Istanbul(onder controle van Europa), Indië(Britse christelijk deel), West Africa(Franse christelijk deel), Italie en Amerika dit als kans zagen om het Ottomaanse rijk te veroveren inclusief Cyprus, resulteerde deze poging echter tot nederlaag en zege voor Ataturk's moderne seculiere Turkije tussen 1919-1923.

Cyprus werd hierna een probleem voor Grieken, Turken en Britten die daar woonden, in zoverre dat de Grieken vanaf 24 december 1963(bloedige kerst) met etnische zuivering duizenden Turken hadden vermoord tot 1974, waarna Turkse leger moest ingrijpen en zo het eiland door tweeen werd gedeeld. Zo werd het Cyprus-probleem als opgelost beschouwd door Turkije.
Grieken en Europeanen(inclusief Israel, England en Amerika), zien dit echter niet zitten, omdat er sprake is van olievelden en aardgas rondom het eiland, die zij het liefst alleen voor zichzelf willen houden.

Oranje:Turks deel, Grijs: Grieks deel, Blauw: Brits deel
cyprus