Deseki

Member
Offline
Topic:

Vraag is simpel te beantwoorden als u beetje de media
en politieke bewegingen in Nederland volgt,
deze zijn alsvolgt samen te vatten:

- politieke partijen in Nederland zijn allemaal katholiek gelaagd,
zodoende heerst er vijandigheid jegens moslims en Turken in de
zin van dat deze mensen zich moeten "aanpassen", met andere woorden, moeten "assimileren", dus zich moeten vernederlandsen en afstand moeten nemen van eigen religie, taal en cultuur, die constant door de Nederlandse media en politiek met "leugens" zwart gemaakt wordt.

- dat politieke partijen katholiek gelaagd zijn, heeft te maken met de strategie om deze religie te gebruiken(zoals bijv. terroristische fake-islam-groepen dat doen in het midden-oosten waar zij islam gebruiken om moslims te lokken), om meer aanhangers te lokken, want Nederland is nou eenmaal een katholieke land(min. 50% van alle basisscholen in Nederland zijn bijv. katholiek of protestants), zoals voorheen fake-katholiek gelaagde nazi terroristen dit deden wat vooral zichtbaar was voor de 2e wereldoorlog(diens slachtoffers waren toen niet moslims zoals nu, maar joden).

- dat arische cultuur(vel blond harige, blauw ogige mens wat superieur zou zijn aan andere rassen) nooit verdwenen is in Nederland heeft te maken met het feit dat door uitbuitingen van arme landen, Nederland diens welvaart wist op te krikken, in zoverre dat Nederlanders meer mogelijkheden en geld hadden waardoor zij het superieure gevoel wat ze hierdoor kregen, begonnen te normaliseren.
Verder is het normaliseren van arische gedachtengoed en nazisme vaak te zien in zelfs vrouwentijdschriften en magazines waar katholieke terrorist Hitler geschetst wordt als een goedaardige man die zijn liefde uit aan Eva.

- hoewel tenslotte het woord turk niet meer negatief weergegeven wordt in het woordenboek(sinds 1990), wordt het woord turk vaak echter nog steeds als een scheldwoord gebruikt, in de betekenis van "erg vuil, smerig".

- voortvluchtigen uit Turkije zijn altijd welkom in Nederland en worden nooit uitgeleverd. Nederland past een simpele formule toe, waarbij vijanden van Turkije in Nederland automatisch als vriend beschouwd worden, hoewel deze uitschotten wel degelijk verantwoordelijk zijn voor terrorisme, moorden, verkrachtingen en fraude in Turkije.

Kortom: Nederland heeft vroeger moslims en Turken nooit als gelijke behandelt door het superieure gevoel wat er altijd heerste en ook na 2e wereldoorlog bleef hangen. Het lijkt er op dat Nederland ook in de toekomst een vijand van Turkije zal blijven en moslims en Turken nooit als gelijke zal "accepteren", gezien de huidige politieke ontwikkelingen en nazistische Nederlandse media die met leugens moslims en Turken alsmaar zwart, belachelijk maakt en kleineert. Dit hele gebeuren is ook te zien in Duitsland en Oostenrijk, wat logisch is als men weet dat Nederland en Oostenrijk altijd al noodgedwongen onder invloed is van Duitsland, waar het allemaal begon en waar nu een nieuw leven ingeblazen wordt aan de nieuwe type nazi's die zich katholiek noemen en moslims gebruiken om groter te worden.